פרויקט הירקון 29

מס' תא/מק/3831 מתחם הרב קוק
יזמים: רותם שני וקרן הגשמה / וויט אנד בלו מגדלים בע"מ (אבי רומנו)
הדמיות: סטודיו 84
גבולות התכנית: הירקון 29-31, אהרונסון 5-9, הרב קוק 8-10
שטח התכנית: 2.252 דונם
פרטים נוספים באתר ממ"י (מינהל מקרקעי ישראל)


מאי 2016

אפריל 2018 כתבות:
תשריט התכנית תא/מק/3831 מתחם הרב קוק
אפריל 2018אוגוסט 2017

פברואר 2017
יוני 2016

מאי 2016אוקטובר 2015יוני 2014
רח' הרב קוק פינת רח' הירקון, אוגוסט 2011
 
רח' הרב קוק 8
 
רח' אהרונסון פינת רח' הירקון
 
רח' אהרונסון פינת רח' הירקון