פרויקט הזוהר 15

תכנון:  ADMA אדריכלים בשיתוף אדריכלית ז'אנה פיינגרש

מאי 2015

ינואר 2017מאי 2015