פרויקט הרצל 79

אדריכל מקורי: יוסף הלר, 1933
אדריכלות שימור ותוספת: גל-פלג אדריכלים
קונסטרוקטור: גוטמן יעקב מהנדסים
פיקוח: עמית כהן
קבלן מבצע: מדמן חברה לבניה בע"מ

מאי 2015
אפריל 2013

הרצל 79, אפריל 2012