פרויקט הרצל 10

תכנון: בני מולכו אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן מהנדסים


יולי 2018