הרצל 91 / שלמה 87,89 / נחלת בנימין 144,146
כתבות:

10/11/2016    מגרש ב-134 מ'