פרויקט הס 8

יזמים: M2Y נכסים בע"מ
פברואר 2015ספטמבר 2012
נובמבר 2011

ספטמבר 2011

הס 8, יולי 2011