רחוב הושע
רחוב נחשון


1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25


רחוב שער ציוןרחוב נחשון


2

4

6


8

10

12

14

16


20

22

רחוב שער ציון