פרויקט חולדה 1

תכנון: אוסנגר אדריכלים
קונסטרוקציה: רפי ברז'ק