רחוב אידלסון

אלנבי


1

3


הירדן


5

7


נס ציונה


9


בן יהודה


פרויקט בן יהודה 12 / אידלסון

13

13א


חובבי ציון

17

19

21


פינסקר


23

25


הס


27


31


ביאליקאלנבי4

6

8

10


בן יהודה


12

14

16


18

20


פינסקר


22

24


הס


26

28


32


ביאליק