שדרות ירושלים 12 - בניין השירות הבולאי

פרויקט בית מלון
יזמים: אפריקה ישראל