פרויקט "יפו בשדרה"

אדריכל: אילן פיבקו
מיקום: ממערב - שדרות ירושלים, מדרום: רח' איסקוב, ממזרח: אומות העולם, מצפון: רח' וכטנגוב
הדמיות: EVOVLEMEDIAאפריל 2015
חזית מערבית לכיוון שדרות ירושליםיולי 2017
פברואר 2017
אפריל 2015