רחוב קלישר

קלישר, צבי (הירש) (1874-1795) ממבשרי הציונות. נולד בליטא, כיהן כרב בפרוסיה (היום חלק מפולין) אך סירב לקבל שכר; הוא ומשפחתו התפרנסו מחנות שניהלה אשתו. היה מהראשונים שסברו כי הגאולה תתחיל מהתארגנות אנושית, כדוגמת ההתעוררות הלאומית באירופה, הטיף ליישב את ארץ ישראל ולקיים את "המצוות התלויות בארץ", כולל חידוש חלק מהעלאת הקורבנות. ב-1860 היה ממייסדי אגודה שפעלה להפצת רעיון העלייה והדפיסה את ספרו דרישת ציון שעסק בכך. בשלב הראשון, לשיטתו, צריך להקים בארץ חברה מבוססת כלכלית, עם צבא מאומן ובית-ספר חקלאי. בסוף ימיו התגשמה לפחות אחת ממשאלותיו כשהוקם בית-הספר מקוה ישראל. (המידע באדיבות עיריית ת"א-יפו)


כתבות:

09/03/2016    ביקור בית

 
קלישר 1, מאי 2019

1 / הכרמל
 
 
3 / צדוק הכהן | פרויקט קלישר 3
 


 
5 / צדוק הכהן 2
 
הבניין הוקם במקור בשנות השלושים.
 
משמש כיום כבית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים.
הבניין תוכנן ע"י קיסילוב-קיי אדריכלים. בנייתו הושלמה ב-1997.
על תכנון הבניין זכו האדריכלים בשנת 2000 בפרס רכטר לאדריכלות.
אדריכלות נוף: מוריה סקלי
 
בקומה השניה קיים בית כנסת.
 
7  כאן יבנה בניין סדנת הפיסול
כרגע קיים במגרש מקלט ציבורי
 


 
9 / התבור 30
בית וילסון. אדריכל: יהודה מגידוביץ. בנין לשימור עם הגבלות מחמירות
 
 
 
13 מוהליבר 29 - בניין לשימור
 


 
15 / מוהליבר 22 - בניין לשימור
אדריכל קומה ראשונה: י.צ. טבצ'ניק
אדריכל קומה שניה: יוסף טישלר, 1924
הבניין יעבור שימור (ללא תוספות בניה) ע"י בעליו וישמש כבית מגורים
אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים
 
17 בית גברילוביץ, בנין לשימור 
אדריכל שימור: פיבקו
 
  
19 / גרוזנברג 19
 


 
 
21
/ גרוזנברג 10
בית אפרתי, 1933
אדריכל: יוסף טישלר
 
בעבר: בית אגרונוביץ', 1921. אדריכל: יוסף טישלר
 
 
21א 
בית אגרונוביץ', 1921. אדריכל: יוסף טישלר
 
23 בית רזניקוב, 1925 בניין לשימור עם הגבלות מחמירות
 
 
 
27 
 
29 / נחלת בנימין 30
בית נריה אריה אליוביץ 1935
 


 
תא/4429, אפריל 2017

2
 
 
4 הבניין הקיים צפוי לההרס בקרוב ובמקומו יוקם בניין חדש למגורים 
 
6

 
 
8
 
 
10  ביולי 2009 הוגשה בקשה לתוספת בניה בקומות א-ד, שינויים פנימיים ושיפוצים
 
 
12
 
 
14
 
 
16
 
 
18
 
 
20
 


 
 
20א / התבור 28
גינה ציבורית
 
22 הפרויקט בבניה
בשנות ה-50 פעל במקום ארגון המתיישבים של מרכז ציוני רוסיה (המקור: עיתונות יהודית היסטורית)
 
 
24 - משמר אזרחי ושיטור קהילתי הכרם 03-5166530
 
 
26
28,30 / מוהליבר 20
 
32
 
 
34
36 / גרוזנברג 8
 
 
38
 
40  חניון - החוזות החוף, 30 מקומות חניה
ע"פ תב"ע 3486 (הסדרך דרך רחוב קלישר) - המגרש מיועד להקמת מבנה משרדים
וקומת הקרקע מיועדת לשימושים ציבוריים
 
42 בניין לשימור
 

 
44 בניין לשימור
הוגשה בקשה לתוספת בניה / תוספת קומות
 
46 הוגשה בקשה לתוספת בניה / תוספת קומות
 
48
 
 
50