פרויקט קלישר 11 / מוהליבר 31

תכנון: גל מרום אדריכלים
קונסטרוקטור: יובל אכברט
קלישר 11 - חזית אחורית