פרויקט קלישר 11 / מוהליבר 31

תכנון: גל מרום אדריכלים
קונסטרוקטור: יובל אכברט


אוגוסט 2018
מוהליבר 31 | אוגוסט 2018

קלישר 11


קלישר 11 - חזית אחורית