פרויקט קלישר 11 / מוהליבר 31

תכנון: גל מרום אדריכלים
קונסטרוקטור: יובל אכברט


אפריל 2019
אוגוסט 2018

חזית לרחוב מוהליבר, ספטמבר 2018 | משמאל: מוהליבר 29
מוהליבר 31 | אוגוסט 2018

קלישר 11


קלישר 11 - חזית אחורית