מתחם כנרית - פרויקט דה וינצ'י

תא/4101
2 מגדלים 
מס' קומות: 44
מס' יח"ד: 287
אדריכל התכנית: י.א. ישר אדריכלים
מתכנן פיתוח ונוף: תמא תכנון מרחב אורבניפברואר 2019

יולי 2018