פרויקט מתחם בית מרכזים

תכנון: קייזר-קייזר- לקנר אדריכלים ומתכנני ערים
יזמים: עופר השקעות