רחוב הא באייר

רחוב הא באייר / כיכר במדינה


פרויקט כיכר המדינהכתבות:

02/05/2016    הצעה להקמת ועדת קבלה
16/02/2016    4 ח' ב-4.66 מ'
26/01/2016    כתבה


31/01/2012    חנות של ארמניז'בוטינסקי


2

4

6

8


10


תש"ח


12

14

18


וייצמן


20

22

24

26


חברה חדשה


28

30

32

36


ז'בוטינסקי


38

40

42

44

46

48


עקיבא אריה


50

52

54

56

58


וייצמן


60

62

64

66


ליפסקי לואי


68

70

72

74

76א

76


ז'בוטינסקי