רחוב הא באייר

רחוב הא באייר / כיכר במדינהז'בוטינסקי


2

4

6

8


10


תש"ח


12

14

18


וייצמן


20

22

24

26


חברה חדשה


28

30

32

36


ז'בוטינסקי


38

40

42

44

46

48


עקיבא אריה


50

52

54

56

58


וייצמן


60

62

64

66


ליפסקי לואי


68

70

72

74

76א

76


ז'בוטינסקי