רחוב קינג ג'ורג' / המלך ג'ורג'

6

8

10

12

14 פרויקט סמטה פלונית 2 / קינג ג'ורג' 14

16


18 פרויקט סמטה אלמונית 1 / קינג ג'ורג' 18

20

22

24

26

28

30

32

34

36