פרויקט כינרת 8 / כנרת 8

אדריכלות: מאיר מור אדריכלים
קונסטרוקציה: נחום כץ


שלט הפרויקט, ספטמר 2017