פרויקט הרב קוק 27

תכנון: גל פלג אדריכלים
אדריכל מקורי: ויקטור ג'חון, 1922


נובמבר 2018

פברואר 2017הדמיה: גל פלג אדריכלים

נובמבר 2018

פברואר 2017