פרויקט לה גוארדיה 64-68 NEXT TLV

תא/4040
תכנון: קו מתאר אדריכלים בע"מ
שטח התכנית: כ-10 דונם
אתר הפרויקט: http://www.next-tlv.co.il/ספטמבר 2017ינואר 2017