פרויקט פינוי בינוי לה גוארדיה 65-71

תא/4130 - לה גוארדיה 65-71
תכנון: גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
יזם: נחמיה דוידי "בין השדרות" בע"מ תל אביב
ערים

הדמיות: גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני עריםכתבות: