רחוב אורי לסר
כתבות:
2

4,6 - פרויקט מגדלי דוד, בית יהונתן

8,10 - פרויקט דוד המלך, בית יואב

12 - סופר

14

16


רחוב סוטין