פרויקט מגדלי דוד המלך

תכנון: ישר שרון אדריכלים

הפרויקט כולל 4 מגדלים:
לסר אורי 4,6 - בית אבנר
לסר אורי 8,10 - בית יואב
פישמן מיימון 1,3 / דוד המלך 47 - בית יהונתן
פישמן מיימון 5,7 - בית אבשלום


פברואר 2019