רחוב לבונטין

אלנבי


1


3

7

9

11


ברזילי


13

15

15א


17 - 19   פרויקט לב לבונטין

(17א)

(19)


מקווה ישראל

הרכבת
יהודה הלוי