פרויקט לבונטין 14

בית סטרלינג, 1926 - בנין לשימור מחמיר
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים
הדמיות: NTRACE
פיקוח הנדסי: אייל שריג
ייזום, פיתוח וניהול: מתחמים בע"מ
קונסטרוקטור: יובל אכברט


אוקטובר 2017דצמבר 2015

אפריל 2015
המבנה לפני השימור, מאי 2012. הצילום באדיבות מתחמים בע"מ