פרויקט לבונטין 14

בית סטרלינג, 1926 - בנין לשימור מחמיר
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים
פיקוח הנדסי: אייל שריג
ייזום, פיתוח וניהול: מתחמים בע"מ
קונסטרוקטור: יובל אכברט


יולי 2019
שלט הפרויקט, יולי 2019הדמיות: NTRACE

יולי 2019

אוקטובר 2017


דצמבר 2015

אפריל 2015המבנה לפני השימור, מאי 2012. הצילום באדיבות מתחמים בע"מ