פרויקט סמטת לאן ב'3

יזם: מגורים יזום ובניה בע"מ
אדריכלות: דאובר אדריכלים / אדר' אחראית: לחרז גרוס
קונסטרוקציה: אינג' בוריס פלוטקין


אוגוסט 2013


אוגוסט 2013