פרויקט סמטת לאן ב'3

יזם: מגורים יזום ובניה בע"מ
אדריכלות: דאובר אדריכלים / אדר' אחראית: לחרז גרוס
קונסטרוקציה: אינג' בוריס פלוטקין






אוגוסט 2013






אוגוסט 2013