שדרות לוי אשכול

לוי אשכול 55, מבט מכיוון מערב, מרץ 2015

לוי אשכול 55, מבט מכיוון דרום, מרץ 2015