פרויקט לוינסקי 9 / מרכולת 6

תכנון: דב קורן אדריכלים
קונסטרוקטור: אינג' רון משולמיאוגוסט 2017
אוגוסט 2016