לילנבלום 15

בית גוימגולד
תכנון: אדריכל יהודה מגידוביץ ואינג' רפאל מגידוביץ


פברואר 2016