לילינבלום 34, 36 ,38

מגדל בנק לאומי


ההיסטוריה של המקום

לילינבלום 34

הטקסט על השלט בחזית הבניין:

הבית הראשון על מגרש זה נבנה על ידי אלי והרי סוסמן עבור הוריהם טאובה ודב בר סוסמן, מריאטובה ליטה בשנת 1920
משפחת סוסמן מקיימת קשרים הדוקים עם בנק לאומי עד היום הזה.

The first building on this site was a house erected in 1920 by Elie and Harry Susman for their parents Taube and Dov-Behr Susman of Rietova, Lithuania. 
The Susman family retains close links with Bank Leumi to this day.לילינבלום 36-38

הטקסט על השלט בחזית הבניין:

פה ניצבו עד שנות השמונים שני בתים מימי ראשית תל אביב שבנה הנבידיב איסר לייב בלובשטיין מראשוני תל אביב. בבתים אלה התגוררו:
- איסר לייב
- ילדיו: המשוררת רחל בלובשטיין, הסופר יעקב בלובשטיין-סלע, הפסנתרניות שושנה בלובשטיין ובת-שבע גולדשטיין
- נכדתו, הפסנתרנית אלה גולדשטיין,  נכדתו השחקנית והרקדנית שרה מילשטיין 
- נינו: הגנטיקאי ומנהל מכון וולקני פרופ' רם מואב (מילשטיין)

לילינבלום 36 | צילום: אסתר הרטוב

הבית המסומן: לילינבלום 38 | צילום: אסתר הרטובהמקום ב-2012

לילינבלום 34-38 מגדל בנק לאומי
הפרויקט בבניה, שנות השמונים
צולם ממגדל שלום ע"י אסתר הרטוב