לינקולן 16

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים
שטח המגרש: 4.561 דונם

תכנית מאושרת: תא/1277 


כתבות וכרונולוגיה:

13/01/2021    מפגש שיתוף תושבים - פרטים נוספים


שנות ה-60    המבנה הקודם ושימש כמרכזיית בזק