פרויקט מהר"ל 25

קבלן: פורמה
פיקוח: ע.יפה







הדמיה: בר אוריין אדריכלים




אפריל 2013