פרויקט מהר"ל 25

קבלן: פורמה
פיקוח: ע.יפההדמיה: בר אוריין אדריכלים
אפריל 2013