פרויקט משה דיין פינת מח"ל

תכנון: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שטח התכנית: כ-5 דונם
לקוח: לקוחות פרטיים    

מס' יח"ד: 155


כתבות: