רחוב מרק שגאל

גינה ציבורית ברחוב מרק שגאל







פרויקט מרק שגאל 2-4 / מבנן 11 בניין 133
פרויקט מרק שגאל 4



פרויקט מרק שגאל - בנין 113 במבנן 9

מרק שגאל 7-9