פרויקט מרכולת 8 - "מול צדק"

יזם: בולווארד נדל"ן
אדריכלות:  שוקן אדריכלים
קונסטרוקציה: רימון מהנדסים
גוש 7084 חלקה 164


חזית מערבית, אוגוסט 2016


כתבות וכרונולוגיה:

03/12/2012    כתבה

2006    המגרש נרכש ע"י חברת בולווארד
אוגוסט 2016אוקטובר 2014ספטמבר 2013
התקדמות הבניה, יולי 2012

התקדמות הבניה, אפריל 2012

מבט מרחוב מרכולת פינת לוינסקי

מבט מכיוון רחוב מטלון