פרויקט מרכולת 8 - "מול צדק"

יזם: בולווארד נדל"ן
אדריכלות:  שוקן אדריכלים
קונסטרוקציה: רימון מהנדסים
גוש 7084 חלקה 164






חזית מערבית, אוגוסט 2016






כתבות וכרונולוגיה:

03/12/2012    כתבה

2006    המגרש נרכש ע"י חברת בולווארד
אוגוסט 2016



אוקטובר 2014



ספטמבר 2013




התקדמות הבניה, יולי 2012





התקדמות הבניה, אפריל 2012

מבט מרחוב מרכולת פינת לוינסקי

מבט מכיוון רחוב מטלון