פרויקט מרזוק ועזר 7-9

תכנון: אורית מילבואר-אייל אדריכלים | צוות תכנון: מעיין נחושתאי, רוני סנדר
הדמיות: evolve media


כתבות:

28/10/2013    מגרש בכ-15 מ'


אפריל 2019