פרויקט מטמון הכהן 7

יזמים: קבוצת אלגרבני דמתי ורונן מופרדי
תכנון: דאובר אדריכליםיוני 2018
כתבות:

יולי 2015