פרויקט מטמון הכהן 7

יזמים: קבוצת אלגרבני דמתי ורונן מופרדי
תכנון: דאובר אדריכלים


כתבות:

יולי 2015