רחוב מזא"ה
הנוף הנשקף מגג הבניין ברחוב מזא"ה 9כתבות:


אלנבי


1


5    רחבת הכניסה לפרויקט רובע לב העיר
שטראוס


11

פרויקט תוספת אגף בית הספר בלפור - מזא"ה 13

15


עין ורד


17, 1921


מלצ"ט


23

25

27

29

31

33

35


אחד העם


37

3941

43

45

47

49


יהודה הלוי
גולדברג


51

53

55


59

61


65

67

69

71

73

75


סעדיה גאון


77

79


מנחם בגין
אלנבי


2

4

6

8


יבנה


10    פרויקט מזא"ה 10

12

14

16

18

20

22

22א

24

24א

26

28


מלצ"ט


30

32

34 אולם ספורט

36 מגדל המים
38


אחד העם


40

4244

44א

46

48יהודה הלוי


52


גולדברג


52

54

56

56א

58

60

62

64

66

68

70

72


76
09/07/20121    בניין "הבלוק"מנחם בגין
כתבות:

08/09/2016    עץ השקמה