פרויקט תוספת אגף בית הספר בלפור - מזא"ה 13

יזם: עיריית תל אביב - יפו בשיתוף משרד החינוך


רחוב מזא"ה, התחברות האגף החדש (מימין) לבית ספר בלפור, אוגוסט 2015

חזית דרומית לרחוב מזא"ה וחזית מזרחית

חזית מערבית (הכוללת תוספת ממ"דים) וחזית דרומית לכיוון מזא"המאי 2015


פרטים נוספים מתוך אתר העירייה:

שיתוף הציבור שהתקיים, כלל מספר מפגשים עם תושבים וגורמים עירוניים. כהמשך ישיר לשיתוף הציבור, תוכננה תכנית להוספת 8 כתות לביה"ס, על ידי סיפוח מבנה מד"א הישן והנטוש העומד ברחוב מזא"ה 13.
 
גם גינת שטראוס, החוצצת בין מבנה ביה"ס כיום, לבין מבנה מד"א, תסופח למתחם הכולל, כתוספת לחצר ביה"ס המורחב, תוך שדרוגה והוספת מתקנים. הגינה תיפתח לקהילה בשעות אחה"צ. 
גם סוגייה זו הוצגה, נדונה והוסכמה במפגשי שיתוף הצבור לרבות יצירת פינה לפעוטות שתהייה נגישה בכל שעות היום.

קישורכתבות:


אוגוסט 2015

מאי 2015

ספטמבר 2014