פרויקט מלצ"ט 42 / בר אילן

אדריכל: אריה לזובסקי
קונסטרוקטור: נחום כץ הנדסת בניין
ניהול: בקל חברה להנדסה






אוגוסט 2013



פברואר 2017

דצמבר 2014

חזית לרחוב בר אילן -אוגוסט 2013

אוגוסט 2013



מלצ"ט 42 / בר אילן - יולי 2011