רחוב מרכז בעלי המלאכה

קינג ג'ורג'


1

3

5

7

9

11

11א

פרויקט מרכז בעלי מלאכה 13

15

17

19

19א

21


יוחנן הסנדלר


23

23א

25

25א

27

29

31

33

33א


37

37א

39

39א

41

43

43א

45

45א

47

49


מלצ"טקינג ג'ורג'


2

4 פרויקט מרכז בעלי המלאכה 4


6


פרויקט בעלי מלאכה 10


12אנפחא יצחק


16    בית תמי

16א


יוחנן הסנדלר


18

20

22

22א

24

24א

26

28

30

30א

32

32א

34

36

36א

38

38א

40

42

44


מלצ"ט