פרויקט מרכז בעלי המלאכה 4

היזם: קבוצת רוכשים מרכז בעלי המלאכה 4
ניהול ופיקוח: SMS ניהול פרוייקטים
קבלן ראשי: ס.א.ל.א.א. הנדסה
אדריכלים: אמיר קול
קונסטרוקטור: ירמייב גבי

יועצים נוספים:

יועצת חשמל: מלמד תמר
יועץ קרקע: ישי דוד יועץ לביסוס מבנים וקרקע
אינסטלציה: גרובר ארט
אוגוסט 2013התקדמות הבניה, מאי 2012התקדמות הבניה, ינואר 2012