פרויקט מרכז בעלי מלאכה 13

יזמים: קבוצת אלמי יזמות נדל"ן


שלט הפרויקט, מאי 2017מאי 2014

ספטמבר 2017פברואר 2017
פברואר 2015