פרויקט מרכז בעלי מלאכה 13

יזמים: קבוצת אלמי יזמות נדל"ן

שלט הפרויקט, מאי 2017מאי 2014

אוקטובר 2018

ספטמבר 2017פברואר 2017
פברואר 2015