פרויקט מרכז בעלי המלאכה 14 / נפחא 5

מרכז בעלי המלאכה 14 / נפחא 5





אפריל 2015



אוגוסט 2012

מרץ 2014 | צילום באדיבות  ניצה סמוק אדריכלים



אוקטובר 2013

אוגוסט 2013, רחוב נפחא יצחק

אוגוסט 2013, מבט מרחוב בעלי מלאכה

אוגוסט 2013, מבט מגינת שינקין



אוגוסט 2012, מבט מגינת שינקין