פרויקט ידידיה פרנקל 74 / מסילת העולים 3-5

יזמים:  סופר בן ציון
אדריכלים: ארבל-פידל אדריכלים
קונסטרוקטור - רפי ברז'יק - בר-על מהנדסים