פרויקט מסילת העולים 8

יזם: אלונים /  אוראה
אדריכל: יניב פרדו
גוש 6947 חלקה 190


יוני 2017הדמיות: יניב פרדו אדריכלים
יוני 2017