פרויקט מיכאלאנג'לו 21-23

תכנון: בר אוריין אדריכלים






מרץ 2015






כתבות:


01/10/2014    2,500 ש' ל-3 ח'



חזית צפונית (אחורית) לכיוון רחוב יהודה הימית