פרויקט מיכאלאנג'לו 21-23

תכנון: בר אוריין אדריכלים


מרץ 2015

חזית צפונית (אחורית) לכיוון רחוב יהודה הימית