פרויקט מיכאלאנג'לו 21-23

תכנון: בר אוריין אדריכלים


מרץ 2015


כתבות:


01/10/2014    2,500 ש' ל-3 ח'חזית צפונית (אחורית) לכיוון רחוב יהודה הימית