פרויקט מיכ"ל 9

הבית ברחוב מיכ"ל 9
הקבלן: י.א. הבונים
מנהל עבודה: מוחמד ג'אברין
אדריכלות: 6B STUDIO
אדריכל אחראי: גלעד נווה
מהנדס קונסטרוקציה: רמי שפירא
ניהול ופיקוח: י. גלס ניהול פרויקטים
אוגוסט 2013אפריל 2013התקדמות הפרויקט, מאי 2012