פרויקט כיכר הים, מגדל 2-6 / חברת ש"ס 3

אדריכלות: אורית מילבואר אייל אדריכלות
אדריכליות אחראיות: רוני סנדר-ישראלי, ננסי סנדלוביץ.
יעוד: מגורים
יזם: מנואל קונסטבלר
מס' יח"ד: 10 + מסחר. סה"כ כ-2000 מ"ר
הדמיות: evolve media


על כיכר המרד בנווה צדק, בין הרחובות שס ומגדל, באזור לשימור, מתוכנן פרויקט מגורים. סה"כ כ-2000 מ"ר, 10 יח"ד.

המבנה מורכב מ-2 מבנים הבנויים על 2 מגרשים ומחוברים בחדר מדרגות ולוביים משותפים.
במגרש הקטן מתוכננות 4 יח"ד ב-2 קומות, עליית גג ומרתף. במגרש הגדול מתוכננות 6 יח"ד ומסחר - ב-3 קומות, עליית גג ומרתף.
כלפי הרחוב מתוכננת חזית מסחרית לרחוב המרד, וביתר קומת הקרקע מתוכננות דירות גן.

חזית מסחרית לכיוון רחוב המרד והים

חזית לרחוב מגדל