פרויקט מקווה ישראל 19

אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים
יזמים: פלוס גרופ
קונסטרוקטור: יובל אכברט


אוקטובר 2017שלט הפרויקט, ינואר 2015

אוקטובר 2017ינואר 2015